Similar Channel Partners you might also be interest in:

Madwise / digitalna agencija, fokusirana na spletne rezultate in prodajo / www.madwise.si

Marand vodi podjetja do uspešne digitalne transformacije z inovativnimi poslovnimi in tehnološkimi rešitvami za boljše poslovanje in višje zadovoljstvo strank.

View the solutions, services and product portfolio of PROCESSI

products icon

Products:

View the solutions, services and product portfolio of Sapeo

View the solutions, services and product portfolio of A3S Delta

Podjetje Dejavniki Uspeha je posveceno doseganju ciljev vaše organizacije, oz. podjetja skozi povecano ucinkovitost in boljše poslovne rezultate na eni strani ter višjo stopnjo motiviranosti zaposlenih in njihovega poistovetenja s cilji organizacije, n...

SRC is an advanced European and a leading Slovenian company specializing in efficient business technologies. We help successful businesses and government offices improve the efficiency of operating activities significantly with a highly qualified t...

We offer custom business intelligence solutions (BI), coding in many programming languages and development of fantastic mobile applications.

SmartIS d.o.o. Ameriška ulica 8 1000 Ljubljana SI - Slovenija http://www.smartis.si/ info@smartis.si

P&S Group is one of leading providers of business valuation and financial advisory services in Slovenia and South Eastern Europe.

Microsoft Dynamics NAV - rešitve za majhna in srednje velika podjetja | Microsoft Dynamics AX - poslovne rešitve za velika podjetja | Microsoft Dynamics CRM - rešitve za upravljanje odnosov s strankami | Qlik - poslovna inteligenca in analitika

The Power of Information CRMT is a leading consulting company specializing in corporate performance management, business intelligence, data warehousing, and data management